درباره ما

درباره خانه هنر کاج

خانه هنر کاج از اردیبهشت سال ۹۷ فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز کرد و با شعار “کاج اندیشه سبز “سیاست کاری خود را بر تاثیر گذاری مثبت در راستای ارتقا آموزش و تولید در هنر تئاتر و سینما کشور قرار داد.

کاج اندیشه‌ سبز

کاج اندیشه‌ سبز

خانه هنر کاج

کاج اندیشه‌ سبز​

خانه هنر کاج

کاج اندیشه‌ سبز​

خانه هنر کاج