دوره‌های خانه هنر کاج

بازیگری با حسین کیانی

100,000
8,500,000 تومان

آواز ایرانی با سهیل رجب

100,000
2,500,000 تومان

سلفژ با سهیل رجب

100,000
2,800,000 تومان