معرفی موریس مترلینک

فهرست مقالات

موریس مترلینک در ۱۸۶۲ در شهر گان  ( بلژیک ) به دنیا آمده. باوجود این که اصلاً بلژیکی است ولی از آن جا که تحصیلات و مطالعات خود را در فرانسه به پایان رسانده و کتاب های خود را نیز در آن جا نوشته است اغلب او را فرانسوی می دانند. موریس مترلینک در شیوه ی نویسندگی طرفدار و تابع دبستان سمبلیسم  است و تمام کتاب های او به همین شیوه است؛ حتی در نوشته های خود در پیروی از این شیوه زیاده روی می کند، و پیس هایی که برای تئاتر نوشته است گاهی دارای علامات و اشارات ( ۵) اسرارآمیز، مبهم و پیچیده می باشند. ولی موضوع آثار او همیشه بدیع و بکر است، و ابتکار او در این است که سعی می کند خاطرات و آشفتگی های درونی، احساسات مبهم و پیچیده و تقریبا غیرقابل توصیف بشری را وصف کند؛ و عوامل نامریی و اسرارآمیز روحی را جلوه گر نماید. 

 

 

پرنده ی آبی پیسی است فلسفی که به شکل یک قصه ی شیرین حکایت شده؛ شیوه ی سمبلیسم که مترلینک در تمام کتاب های خود آن را به منتهی درجه ی زیبایی رسانده در این پیس از سایر کتاب هایش بیش تر نمایان است. 

شوپنهاور درباره ی آثار هنری می نویسد: « اثر هنری تاثیری ندارد مگر به واسطه ی فانتزی. فانتزی باید دایما قدرت تاثیر را تهییج نماید. اگر در اثر هنری همه چیز را نشان بدهیم، بیان و تفسیر کنیم، شرح و بسط دهیم فانتزی را از شکفتگی و نشو و نما بازخواهیم داشت. » 

مترلینک در این پیس قدرت فانتزی، ابتکار و تفکر و تعمق را به اعلا مرتبه نمایانده است. بیان آن بسیار ساده و ظریف است، یک کلمه کم و زیاد در آن دیده نمی شود، و از کودک هفت ساله تا پیر هفتادساله از خواندن و دیدن آن لذت روحی می برند. 

جهت شرکت در دوره فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.