سارا مصطفوی نسب متولد 1366 فعالیت در خانه هنر کاج: مدرس پیانو.آواز و موسیقی کودک فوق دیپلم موسیقی و دانشجوی دوره کارشناسی موسیقی وی فراگیری نوازندگی گیتار و آهنگ سازی را نزد عماد اجلال و تاریخ موسیقی و دیکته موسیقی را نزد حسین یاسینی آغاز کرد سپس سلفژ و آواز کلاسیک را نزد اساتیدی چون فرهاد هراتی، هاسمیک کاراپتیان ، تنگیز شاولوخاشویلی، مریم ورزنده و پیانو را با اساتیدی چون رضا طاهری و بصیر فقیه نصیری ادامه داد. او کارگاه های تربیت مربی کودک را با گروه آدمک گذرانده است.