پیام فروتن طراح صحنه و عضو هیات علمی دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران کارشناسی طراحی صحنه و لباس از دانشکده هنرهای زیبا ، 1374کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی از دانشکده سینما و تئاتر ، 1379 فعالیت در موسسه خانه هنر کاج : کارگاه مهارت های طراحی صحنه و تاریخ سبک ها و شیوه های مبلمان