استنلي كوبريك نابغه ی بزرگ سينما

گردآوری:نگین مقدردوست
به اشتراک گذاری 229

استنلي كوبريك نابغه ی بزرگ سينما که او را مي توان يك استثنا در تمام طول تاريخ سينماي جهان دانست. بدون شك كوبريك بيش از يك فيلمساز بود. او فيلسوف و متفكري, عميق بود كه تمام تفكرات خود را از روزنه اي به نام سينما براي مردم دنيا به نمايش درمي آورد.

استنلي كوبريك نابغه ی بزرگ سينما که او را مي توان يك استثنا در تمام طول تاريخ سينماي جهان دانست. بدون شك كوبريك بيش از يك فيلمساز بود. او  فيلسوف و متفكري, عميق بود كه تمام تفكرات خود را از روزنه اي به نام سينما براي مردم دنيا به نمايش درمي آورد.

با بررسي دقيق تر سينماي كوبريك به مشخصه هايي در سينماي وي پي مي بريم كه او را از فيلمسازان ديگر متمايز مي كند. اين مشخصه ها تنها مربوط به سينماي استنلي كوبريك مي باشند و آنها را در سينماي هيچ فيلمساز ديگري نمي توان يافت. در ادامه مطلب به پاره اي از اين مشخصه ها اشاره مي كنيم:

1-    اقتباسي بودن تمام فيلمنامه ها: كوبريك تنها فيلمساز تاريخ سينماست كه تمام فيلم هايش اقتباس هايي از مهمترين وبهترين رمانهاي ادبي اند. به ديگر سخن مي توان گفت او بدون شك استاد مسلم اقتباس هاي ادبيست زيرا فيلم هاي او فارغ از منابع اقتباسي شان تبديل به شاهكارهايي بي نظير مي شوند.

2-    تنوع ژانر در فيلم ها: به راحتي مي توان گفت كه كوبريك هركدام از فيلم هايش را در يك ژانر مجزا ساخته و ديگر هيچ گاه آن ژانر را تكرار نكرده است. به طوري كه او در تمام ژانرهاي اصلي وشناخته شده سينما مانند: (وحشت, كمدي, تخيلي, تاريخي, جنگي و... ) فيلم ساخته است.

3-    مدت زمان طولاني فيلم ها: خواسته و يا ناخواسته مدت زمان طولاني فيلم ها وحتي بعضي از سكانس هاي فيلم هاي كوبريك تبديل به مشخصه اي تكرار شونده در آثار او مي شوند.

4-    نگاه بدبينانه به دنياي معاصر: كوبريك همواره در تمام فيلم هاي خود نگاهي تند,سياه و بدبينانه به دنياي اطراف خود دارد. از نگاه او انسان هرچه از نظر علمي و تكنيكي در زندگي خود پيش برود بيشتر در منجلاب فساد و سقوط پيش خواهد رفت. دنياي معاصر براي كوبريك دنيايي سرشار از خشونت, تباهي و سقوط است. نگاه بدبينانه او به دنيا در اكثر آثار او به وضوح ديده مي شود. حتي كوبريك به موضوع انسان معاصر با نگاه هايي روانشناسانه و فيلسوفانه مي نگرد

5-    لابيرنت هاي دروني فيلم ها و شخصيت ها: كوبريك خود اعتقاد  دارد كه: (كامل ترين شكل بيان پيچيده گويي است).او همواره در پرداخت شخصيت هاي فيلم هايش سعي در ايجاد اين پيچيدگي هاي دروني دارد.

6-    تعداد كم فيلم ها: كوبريك فيلمسازي بسيار كم كار وگزيده كار بود به طوري كه در طي پنجاه سال فعاليت فيلمسازي تنها 13 فيلم بلند ساخت كه اين تعداد كم فيلم هاي او بسيار باعث تعجب است.

برچسب های مهم

خانه هنر کاج مدرسه سیاه جشنواره و فراخوان نایب‌سرخی‌ها چخوف آخرین گره The last knit

برچسب ها


خانه هنر کاج استنلي كوبريك

دیدگاه ها

+ دیدگاه خود را بنویسید ...

680 روز قبل

عالی

نظر شما

وارد شوید
برای گفتگو با کاربران، وارد حساب کاربری خود شوید.